Powlenni Maniffesto

£320.00

Powelenni wedi eu turio gyda cwpled olaf y gerdd T H Parry Willaims ‘Hon’ wedi ei ysgythru a’i ailadrodd ar arwyneb y pren.

Category:

Description

Powlenni wedi’u hysbrydoli gan y gerdd ‘Hon’ gan T H Parry Williams. Gallaf uniaethu gyda teimladau’r bardd wrth iddo gwyno am ei gynefin a’i phobl. Mae’n penderfynu dianc ac wrth fynd am dro drwy Eryri, mae’n cychwyn gwerthfawrogi yr hyn sydd o’i amgylch, ac mae ysictod yn dod drosto wrth iddo sylweddoli na allai ddianc rhag ei gynefin a’i phobl gan eu bod yn rhan bwysig iawn ohono.
Mae’r powlenni yn symbolaidd o sut yr wyf wedi mynd rownd mewn cylch yn ôl i’r man cychwyn, wrth i mi ddychwelyd yn ôl adref i Gymru fach ar ôl pum mlynedd i ffwrdd.
Mae’r amser i ffwrdd wedi fy ngalluogi i werthfawrogi fy nghefndir Cymreig, ac mae cwpled olaf y gerdd ‘Hon’ yn cael ei ailadrodd o amgylch y powlenni lawr i’r canol i bwysleisio na allaf ddianc rhag fy nghefndir Cymreig wrth iddo ysbrydoli fy ngwaith a gan ei fod yn rhan bwysig ohonof. “…ac mi glywaf grafangau Cymru’n dirdynnu fy mron. Duw am gwaredo ni allaf ddianc rhag hon.” 
Mae’r bowlen goch Sapele yn symbolaidd o fy nghefndir Cymreig, ac yn cyferbynnu gyda’r bowlen Onnen blaen sy’n symbolaidd ohonof. Mae’r ddwy yn eistedd ar ben eu gilydd ac yn ffurfio un bowlen. Maent yn symbolaidd o’r ffaith fy mod yn dod yn gyflawn fel crefftwraig wrth i fy nghefndir Cymreig ei ysbrydoli a’i gynnal.

laser etched productsmanifesto bowl