Crefftau wedi eu Troi a’u Creu â Llaw yng Nghymru

Rwy’n grefftwraig sydd yn creu gwrthrychau ar y ledd. Mae popeth wedi ei greu â llaw, yn swyddogaethol ac yn amrywio o emwaith i offer tŷ. Mae fy ngwaith yn syml, lliwgar ag addurniadol. Fy mwriad yw dathlu prydferthwch naturiol y pren drwy ychwanegu rhywfaint o liw i ddenu y llygaid i’w ffurf syml.

Mae modd prynu unrhyw wrthrych drwy’r siop ar fy ngwefan. Mae postio am ddim. Mae amser postio a phrosesu rhwng 4-5 diwrnod ar hyn o bryd. Ar gyfer comisiynau arbennig a syniadau am anrhegion cysylltwch a mi drwy’r wefan a byddaf fwy na parod i drafod eich syniadau gyda chi.

Archebion olaf 10ed o Rhagfyr ar gyfer archebion dolig 2022.

Product Categories