Portffolio

 

Lampau Barddoniaeth-  Ty Newydd, LLanystumdwy- 6 lamp gyda cerddi Cymraeg sydd yn goleuo yn y nos. Cydweithio gyda  Joe Roberts 2016

Bwrdd Coffi wedi ei durnio –  Ty Newydd, Llanystumdwy- Canolfan LLenyddiaeth Cymru. Ty Lloyd George 2016

Ceir barddoniaeth gen Guto Dafydd a  Gillian Clarke  wedi ei ysgythru ar arwyneb y pren – pob cerdd wedi ei ysgrifennu am Ty Newydd. 2016

Gwaith MA

manifesto bowl

Gwaith Gradd Meistr- ceir cwpled olaf TH Parry Williams- Hon wedi ei ysgythru o amgylch ymyl y bowlen- i nodi pa mor bwysig yw fy ngefndir Cymraeg ar iaith im ysbrydoliaeth i fel crefftwraig- man cychwyn ar gyfer fy musnes  a sut mae ffermio a Cymraeg yn ysbrydoli fy ngwaith. 2014

hand made wood turned horn bowlshearing blade bowl

Gwaith Gradd- 2012

Wedi ei ysbrydoli gan drip fynny Kilimanjaro, lle cefais sgwrs ddifyr gyda David y porter am ffermio. Roedd o yn credu fy mod yn gyfoethog gyda 20 gwartheg. Ymchwiliais i ystyr Statws, perchnogaeth a chyfoeth. Cafwyd y gwaith yma ei arddangos yn Milan Design Week, 2012, London Design Week 2013 a New Designers 2012.

Ceir printiadau o drwyn gwartheg wedi ei llifio allan o fetal o amgylch y fwclis i ddynodi fy mherchnogaeth, statws a chyfoeth. Gyda pren Affricanaidd wedi durnio ar y cefn.

Llwyau Caru Cymreig

Gwnaed ym Mhrifysgol. o fetal, wrth ymchwilio fewn i symboliaeth tu ol i’r llwyau caru. Ffocysu ar symboliaeth a delweddau o gariad. Mae’r llwyau hyn yn symbol o ‘ni’n dau yn dod yn un’ a delwedd o gariad yn tyfu, fel tyfiant coed.  2011

Llwyau-