Posted on

Diolch i bawb a ddaeth draw i fy stondin yn Gwyl Fwyd Caernarfon! ?

Diolch i chi gyd a ddaeth draw i fy stondin Dydd Sadwrn yn gardd Palas Print a Lotti a wren. Cefais ddiwrnod llwyddiannus iawn ag wedi joio sgwrsho efo hwn a llall a dod i nabod Katie Mai, Lora Wyn a Sara Lois fy ngyd-grefftwyr yn yr ardd!

Mi fyddai wedi diweddaru fy ngwefan yn fuan iawn efo’r stoc newydd o bowlenni.

Hefyd mi fydd fy ngwaith yn cael ei arddangos yn Galeri Caernarfon o’r 22 o Fai ymlaen hyd nes Gorffennaf yn yr arddangosfa “Cywrain”. Ewch draw iw gweld os ydych yn yr ardal! 

Thank you to everyone who came to visit my stall at Caernarfon Food Festival this weekend. I had a very successful weekend and enjoyed myself very much.

I shall be updating my website soon with new bowls and also setting up my work for a new exhibition at GALERI Caernarfon staring on 22nd of May until July.