Posted on

Y broses o greu bwrdd coffi Ty Newydd, LLanystumdwy

design

Llinell o gerdd Guto Dafydd wedi ei ysgrifenu, yn barod i’w ysgythru ar bren.

table prototype

Prototeip o’r bwrdd.

table leg

coes y bwrdd yn cael ei durnio.

four table legs

Coesau’r bwrdd wedi ei gwbwlhau.

table top

top y bwrdd wedi ei ludo a’i dorri.

table

torri tyllau yn y bwrdd ar gyfer y coesau.

layout

gosod y disgiau allan er mwyn torri tyllau.

drilling

tyllu’r tyllau.

holes

laser etching

ysgythru geiriau o’r cerddi ar y pren

20160124_201052

20160129_084644

y coesau yn eu lle.

slotting disks

gosod y disgiau yn y tyllau a’i gludo.

20160129_113003

y disgiau yn eu lle, ar edau ar wylod y coesau.

coasters

mi wnes i ‘coasters’ i gyd fynd gyda’r bwrdd allan o ddarnau dros ben.

disks layed out

 

table

Y bwrdd wedi ei osod yn ei le yn llyfrgell Glyn Jones yn Ty Newydd.

table

table