Posted on

Edrych yn ol ar fy amser yn sioe Great Northern Contemporary Craft Fair dros y penwythnos.

Oedd hi yn braf bod nol yn Manceinion , y ddinas lle fues i yn byw am 5 mlynedd yn astudio 3D Design a MA Design dros y penwythnos ar gyfer y sioe grefftau.

Welais llawer o wynebau cyfarwydd a dal fynny hefo llawer o hen ffrindiau.

Rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd, ag wedi mwynhau yn enfawr sgwrsho hefo crefftwyr eraill.

Roedd hi’n braf clywed ymateb y cyhoedd i’m ngwaith, a cael trafod hefo cwsmeriaid a ymwelwyr. Diolch i bawb a ddaeth i stondin 108, fe wneathoch chi wneud fy mhenwythnos yn hwylus a gwerth chweil.

Dwi bellach adra, heb lawar o lais ag yn trio dal fynny efo yr rhestr hyd braich o bethau sydd genai i wneud eto!

Sioe grefftau nesa fydd ‘Gwnaed a Llaw’ , Caerdydd Hydref 28-30. Os ydych yn y cyffiniau dewch draw im ngweld i yn fano hefyd!

img_17221