Posted on

Edrych yn ol dros comisiynau 2019. Anrhegion personol i briodasau, ymddeol a gwobrau./ looking back over Commissions created in 2019. Personalised gifts such as weddings, retirement gifts and trophies.

Rwyn cael pleser mawr o greu comisiynau unigryw a personol i achlysuron arbennig. Rwyf wedi derbyn gwaith diddorol eleni.

I really enjoy doing commissions for special occasions.  I have had very interesting jobs this year varying from trophies, to Welsh wedding gifts to retirement gifts.

Y broses / The process.

Priodasau- rwyn cael llawer o comisiynau priodasau diddorol lle byddaf yn trafod gyda’r cwsmer pa eiriau, neges neu gerdd a hoffem ar ymyl y bowlen. Bydd rhai yn dewis enwau y priodferch a priodfab a dyddiad, eraill yn hoffi cael rhan o gerdd hefyd efo’r enw a dyddiad, a eraill ond eisiau cerdd ar ymyl y bowlen gyda enwau a dyddiad o dan y bowlen os yw ddigon mawr.

Weddings- I get many interesting wedding commissions where I discuss with the customer what they would like written on the bowls. Some like to have the name of the bride and groom and date on the bowls, others like to have part of a poem and then the bride and groom’s names and date, and others like to have just a poem on the bowls with the name of bride and groom and date underneath the bowl.

Byddaf wedyn yn creu sampl o’r ysgrifen debyg i’r lluniau isod i yrru i’r cwsmer i weld os ydyw yn iawn.

I then will create a mock up of their requests similar to this image below.

Byddaf hefyd yn gyrru lluniau o bowlenni sydd gynai mewn stoc i’r cwsmer cael dewis, maint, lliw a math o bren.

I will also send images of bowls I have in stock in the customer’s price range, and type or wood colour.

Dyma rhai o’r powlenni rwyf wedi creu eleni…gyda edau lliw yn mynd gyda lliwiau y briodas neu cartref y cwpl.

These are only some of the bowls I have created this year…with thread colours chosen to go with the wedding’s colours, bridal colours, or their homes etc.

Dyma bowlenni hyfryd a wnes fel anrhegion ymddeol i athrawon Ysgol Botwnnog gyda cerdd/can yr Ysgol wedi ysgythru ar ymyl y bowlen.

These are some lovely bowls I have made as retirement gifts for teachers in Secondary School in my local area, with the schools poem etched on the rim of the bowl.

Dyma engreifftiau o wobrau a wnes eleni ar gyfer seremoni wobrywo Coleg Meirion Dwyfor a treialon Cwn Defaid Abersoch.

These are examples of the trophies I have made this year. Sheepdog trials and A level college trophies to reward excellence.

Os oes gennych chi achlysur arbennig fel priodas, penblwydd neu genedigaeth ag yn chwilio am angrheg unigryw a personol, cysylltwch a mi- miriam.jones66@yahoo.co.uk

If you have any special occasions coming up or weddings or events do not hesitate to contact me to discuss your requirements.  miriam.jones66@yahoo.co.uk