Posted on

siarad ar Radio Cymru bora ma/speaking on Radio Cymru this morning

wedi bod yn siarad ar Radio Cymru bora ma gyda Sian Cothi am fy ngwaith. Oni reit nerfus i ddechra ond mi ddois i yn iawn wedyn.

I’ve been speaking live on Radio Cymru this morning about my work. I was slightly nervous to begin with but settled towards the middle of the conversation.

wedi holl brysurdeb diwrnod Santes Dwynwen a Dydd Sant Ffolant ma genai waith stocio fynny y powlenni ar y wefan bellach! mae’r pentwr yma yn aros amdanai yn y gweithdy ag byddent i fynny ar y wefan yn fuan. os hoffech rhywbeth tebyg i’r powlenni sydd wedi  ei gwerthu ar y wefan yn barod, gyrrwch neges atai a dwi shwr y bydd genai ddarn unigryw o bren yn fy ngweithdy yn barod ar eich cyfer!

After the rush of orders for Valentines and St Dwynwen (Welsh valentines day) I now have a lot of restocking some bowls on my website! This pile of wood is waiting for me in the workshop and will hopefully be up on the website soon. If you would like to order something similar to those of the bowls that have already been sold on the website, don’t hesitate to get in contact with me. I’m sure i can find a special and unique piece of wood in my workshop for your orders.