Posted on

Syniadau ar gyfer anrhegion Santes Dwynwen a Sant Ffolant/ Gift ideas for ‘Santes Dwynwen’ and ‘Valentines day’

Dyma rhai o ddarnau newydd sydd wedi ei cyrraedd y wefan heno. Ewch draw i edrych arnynt yn iawn yn yr adran ‘Powlenni’ ar y wefan! Neu mae croeso i chi gysylltu a mi i drafod comisiwn arbennig a phersonol.

Mi gerddaf gyda thi”

cariad pur syd fel y dur”

rhodio’i heddwch wrthyf f’hun”

 

Few new items uploaded to the website tonight. Go over to the ‘Bowls’ section on the Website to have a closer look! Or you are more than welcome to email me ideas of personal messages for your loved ones. 

I’ll walk with you all the years ahead”

While there are two”

I’ll walk in peace on my own, or with another soul”