Posted on

Exhibiting work at The Platform Gallery, Clitheroe -opens 20/1/2020

 

Back in October 2019 I was lucky enough to be selected to take part in Platform Gallery’s ‘form and function’ exhibition.

I was given this as a award during the Great Northern Contemporary Craft fair.  The expression on my face when they presented the award says it all!

I was gobsmacked and really excited and happy to have been chosen.

Here is a sneaky peek at just one of the items that will be on display during this exhibition.

Posted on

Lle i ngweld i a fy ngwaith- Ffeiriau Nadolig 2016/ Where to find me and my work- 2016 Christmas Fairs

Mae hi yr adeg prysur `na o`r flwyddyn eto, ac mae’r ledd bach wedi bod yn winias yn creu eich archebion Nadolig yn barod!

Os hoffech brynu gennyf tra fyddwch yn  crwydro o le i le fe welwch chi fi yn :-

Hwyl yr Wyl’ Plas Heli, Pwllheli  penwythnos yma 26/27ain o Dachwedd

Gwyl Fwyd a Chrefft Portmeirion- 2/3/4ydd Rhagfyr

Nant Gwrtheyrn- 9ed o Ragfyr.

Hefyd mae modd i chi archebu unrhyw ddarn o waith drwy’r siop ar fy ngwefan  neu brynu darnau o waith yn y galeriau canlynol :-

Plas Glyn y Weddw

Oriel Mostyn

Storiel, Bangor

Victoria Fern Gallery, Rhiwbina

Studio Vault

Kula

 

 

It’s that mad busy time of year again! And already the lathe has been red hot turning your Christmas orders!

If you wish to buy any of my products directly off me you will find me –

In my stall at ‘Hwyl yr Wyl’ PLAS HELI, Pwllheli this weekend 26th&27th November 10am start.

Portmeirion Food and Craft Fair- 2/3/4th December at Portmeirion

Nant Gwrtheyrn- 9th December.

You can also order any of my products on my Online Shop at my Website, or some of my work in these following galleries-

Plas Glyn y Weddw

Oriel Mostyn

Storiel, Bangor

Victoria Fern Gallery, Rhiwbina

Studio Vault

Kula