Posted on

Lle i ngweld i a fy ngwaith- Ffeiriau Nadolig 2016/ Where to find me and my work- 2016 Christmas Fairs

Mae hi yr adeg prysur `na o`r flwyddyn eto, ac mae’r ledd bach wedi bod yn winias yn creu eich archebion Nadolig yn barod!

Os hoffech brynu gennyf tra fyddwch yn  crwydro o le i le fe welwch chi fi yn :-

Hwyl yr Wyl’ Plas Heli, Pwllheli  penwythnos yma 26/27ain o Dachwedd

Gwyl Fwyd a Chrefft Portmeirion- 2/3/4ydd Rhagfyr

Nant Gwrtheyrn- 9ed o Ragfyr.

Hefyd mae modd i chi archebu unrhyw ddarn o waith drwy’r siop ar fy ngwefan  neu brynu darnau o waith yn y galeriau canlynol :-

Plas Glyn y Weddw

Oriel Mostyn

Storiel, Bangor

Victoria Fern Gallery, Rhiwbina

Studio Vault

Kula

 

 

It’s that mad busy time of year again! And already the lathe has been red hot turning your Christmas orders!

If you wish to buy any of my products directly off me you will find me –

In my stall at ‘Hwyl yr Wyl’ PLAS HELI, Pwllheli this weekend 26th&27th November 10am start.

Portmeirion Food and Craft Fair- 2/3/4th December at Portmeirion

Nant Gwrtheyrn- 9th December.

You can also order any of my products on my Online Shop at my Website, or some of my work in these following galleries-

Plas Glyn y Weddw

Oriel Mostyn

Storiel, Bangor

Victoria Fern Gallery, Rhiwbina

Studio Vault

Kula