Posted on

Diolch i bawb a ddaeth draw i’m ngweld yn Tafwyl! /thank you everyone who came to see my stand at Tafwyl!

Penwythnos gwych llawn hwyl a cerddoriaeth da! Diolch i bawb a ddaeth draw i’m stondin! llawer o bethau wedi cael cartefi newydd ag wedi dod nol efo fawr ddim o gardiau busnes ar ol!

Welwn ni chi gyd yn yr EISTEDDFOD YNYS MON NESAF!! gwaith paratoi a chreu stoc ato rwan! 

A weekend full of fun and great music! Thank you everyone who came to visit my stall. Many items have gone to new homes and I have nearly ran out of business cards! 

Next show will be the National EISTEDDFOD IN ANGLSEY. lots of restocking and preperation to do over the next few weeks! 

Posted on

Goleuni!!! let there be light!!

Heddiw fues i yn Ty Newydd yn gorffen y cerflun mawr gyda Joe Roberts a gwylio y lampau yn cael eu goleuo! Hefyd esi draw i ddeud helo i’r bwrdd coffi yn llyfrgell y ty. 

Today I went to finish the large sculpture with Joe Roberts and watch the lamps being connected to electricity! I also paid a visit to my coffee table in the library in the house.

Posted on

Diolch i bawb a ddaeth draw i fy stondin yn Gwyl Fwyd Caernarfon! ?

Diolch i chi gyd a ddaeth draw i fy stondin Dydd Sadwrn yn gardd Palas Print a Lotti a wren. Cefais ddiwrnod llwyddiannus iawn ag wedi joio sgwrsho efo hwn a llall a dod i nabod Katie Mai, Lora Wyn a Sara Lois fy ngyd-grefftwyr yn yr ardd!

Mi fyddai wedi diweddaru fy ngwefan yn fuan iawn efo’r stoc newydd o bowlenni.

Hefyd mi fydd fy ngwaith yn cael ei arddangos yn Galeri Caernarfon o’r 22 o Fai ymlaen hyd nes Gorffennaf yn yr arddangosfa “Cywrain”. Ewch draw iw gweld os ydych yn yr ardal! 

Thank you to everyone who came to visit my stall at Caernarfon Food Festival this weekend. I had a very successful weekend and enjoyed myself very much.

I shall be updating my website soon with new bowls and also setting up my work for a new exhibition at GALERI Caernarfon staring on 22nd of May until July.

Posted on

throwback thursday

here’s a throwback for you! 8 years to be exact! a sketch I did of my old goalie gloves during my foundation course. These gloves got a bit of a battering during our matches..went through multiple pairs! Coach always hoped I would grow when I was younger…but I’m still only 5″2. Gutted I don’t sketch like this these days, it’s mainly a doodle to get ideas down on paper quick these days!

Mynd a chi yn ol 8 mlynedd efo’r llun yma, i’r dyddia lle oni yn chwara pel droed yn rheolaidd ag ar gwrs sylfaen Celf. Roedd y menig yn ei chael hi yn ystod y gemau, ag dwi shwr eshi drwy dwshina ohonynt hefyd. Roedd rheolwr y tim yn gobeithio fyswn i tyfu mwy pan yn fengach, ond dwi dal yn 5″2. Bechod fy mod i ddim yn arlunio fel hyn dyddia yma, llun sydyn i rhoi syniad lawr ar bapur ydi hi bellach.

#throwbackthursday #sketch#old #gloves #stillcantreachcrossbar #retiredbynow 

Posted on

siarad ar Radio Cymru bora ma/speaking on Radio Cymru this morning

wedi bod yn siarad ar Radio Cymru bora ma gyda Sian Cothi am fy ngwaith. Oni reit nerfus i ddechra ond mi ddois i yn iawn wedyn.

I’ve been speaking live on Radio Cymru this morning about my work. I was slightly nervous to begin with but settled towards the middle of the conversation.

wedi holl brysurdeb diwrnod Santes Dwynwen a Dydd Sant Ffolant ma genai waith stocio fynny y powlenni ar y wefan bellach! mae’r pentwr yma yn aros amdanai yn y gweithdy ag byddent i fynny ar y wefan yn fuan. os hoffech rhywbeth tebyg i’r powlenni sydd wedi  ei gwerthu ar y wefan yn barod, gyrrwch neges atai a dwi shwr y bydd genai ddarn unigryw o bren yn fy ngweithdy yn barod ar eich cyfer!

After the rush of orders for Valentines and St Dwynwen (Welsh valentines day) I now have a lot of restocking some bowls on my website! This pile of wood is waiting for me in the workshop and will hopefully be up on the website soon. If you would like to order something similar to those of the bowls that have already been sold on the website, don’t hesitate to get in contact with me. I’m sure i can find a special and unique piece of wood in my workshop for your orders.